HB Products

HB Products là nhà sản xuất hàng đầu về tất cả các sensor, rờ le, công tác chuyển dòng, cảm biến mức chất lỏng của tất cả môi chất

Hàng chất lượng sản suất tại Đan Mạch


Hàng có kho. Xin liên hệ với Âu Việt để biết thêm chi tiết

Sensor đo lức lỏngTất cả những loại sensor đo mức lỏng của tất cả các loại môi chất, HFC, NH3, NHớt,


Rờ le dòngTất cả những loại rờ le dòng của tất cả các loại môi chất, HFC, NH3, NHớt,