Dịch Vụ

Giao Hàng tận nơi

Khi đặt hàng cty Âu Việt có thể giao hàng đến địa chỉ quy định của Quý khách.


Nếu đơn hàng của Quý khách trên 5 triệu đồng và giao hàng tại TPHCM


Nếu đơn hàng của Quý khách trên 10 triệu đồng, cty sẽ tính phí vận chuyển tùy theo nơi giao hàng

Rà soát và kiểm tra hệ thống

Khi hệ thống lạnh của Quý Khách có sự cố.


Trong phạm vi TPHCM, chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách để kiểm tra và xử lý sự cố hệ thống lạnh trong ngày.

Cước phí sẽ tính theo thời gian xử lý


Trong khu vực ngoài TPHCM, chúng tôi có thể thu xếp và hỗ trợ Quý khách tùy theo nhu cầu và địa điểm.

Cước phí sẽ được tính theo thời gian xử lý


Nâng cấp và tối ưu hóa hệ thống

Với sự am hiểu về hệ thống lạnh và bề dầy kinh nghiệm, chúng tôi chuyên về lãnh vực tối ưu hóa hệ thống nhằm để tiết kiệm năng lượng tiêu thụ và nâng cao công suất hệ thống cho những hệ thống đã vận hành nhiều năm.

Sau đây là những gói dịch vụ Quý khách có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu.

Rà soát và đưa ra những điểm cần quan tâm của hệ thống

1 ngày làm việc tại nhà máy


Rà soát phần cao áp, phần thấp áp

Đưa ra những khúc mắc và điểm cần lưu ý của hệ thống

1 trang báo cáo

Giá: 1500USD


Kiểm tra hệ thống và đưa ra báo cáo tổng thể về hiệu suất làn việc của hệ thống

3 ngày làm việc tại nhà máy


Rà soát toàn bộ hệ thống

Kiểm tra những thông số cài đặt cho việc vận hành

Kiểm tra sự liên kế vận hành của hệ thống

Kiểm tra hiệu suất vận hàng của hệ thống

Đưa ra báo cáo những khúc mắc và điểm cần lưu ý của hệ thống

Giá: 5000USD

Kiểm tra và báo cáo chi tiết hiệu suất làm việc của hệ thống

10 ngày làm việc tại nhà máy (chia thành 2 đợt)

Kiểm tra chi tiết toàn bộ hệ thống

Kiểm tra đường cao áp, thấp áp

kiểm tra toàn bộ bình chứa

Kiểm tra toàn bộ đường ống

Độ tụt áp của toàn bộ đường ống

Kiểm tra chi tiết hiệu suất hệ thống.

Đưa ra giải pháp cải thiện hệ thống

Đưa ra con số năng lượng dự kiến có thể tiết kiệm

Đưa ra con số công suất lạnh dự kiến có thể nâng lên được

Báo cáo 10 trang

Giá: Tùy theo hệ thống và thương lượng