Samon AB

Samon A/B


Thiết bị kiểm soát rò rỉ cho tất cả các loại ga


Samon A/B Thụy Điển chuyên sản xuất và cung cấp thiết bị kiểm soát rò rỉ cho tất cả các loại ga. Thiết bị Samon chất lượng cao và uy tín trên toàn cầu.

Âu Việt là Đại Lý của Samon A/B cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương


Hàng có kho. Xin liên hệ với Âu Việt để biết thêm chi tiết

Chủng loại sensor ga thơm HFC


Đơn vị vi xử lý với chức năng tự kích hoạt, tự ca líp.

3 mức rờ le báo động

Đơn vị hoạt động độc lập hoặc liên kết với hệ trung tâm

Nhiệt độ môi trường -40C đến +50C

Độ ẩm 0 đến 95%

Điện 230V AC hoặc 12-24V DC

Nồng độ ga rò rỉ 0 đến 4000ppm

Chủng loại sensor ga NH3


Đơn vị vi xử lý với chức năng tự kích hoạt, tự ca líp.

3 mức rờ le báo động 230V/5A

Đơn vị hoạt động độc lập hoặc liên kết với hệ trung tâm

Nhiệt độ môi trường -40C đến +50C

Độ ẩm 0 đến 95%

Điện 230V AC hoặc 12-24V DC

Nồng độ ga rò rỉ 0 đến 1000ppm hoặc 0 đến 4000ppm

Chủng loại transmitter ga thơm HFC


Tín hiệu ra 4-20mA

Nguồn 10-30VDC

Nhiệt độ môi trường -30C đến +50C

Độ kín IP54. Nồng độ ga rò rỉ 0 đến 5000ppm


Chủng loại transmitter chống cháy nổ ga thơm HFC


ATEX chống nổ loại 1 và 2

Điện nguồn từ hệ trung tâm

Nối với hệ trung tâm MPU2C, MPU4C, MPU6C hoặc G27C

Nồng độ ga rò rỉ 0 đến 4000ppm

Chủng loại transmitter chống cháy nổ ga NH3


ATEX chống nổ và phân loại 1 và 2


Màn hình tinh thể lỏng

Tín hiệu ra 4-20mA

Nguồn 15-30VDC

Nhiệt độ môi trường -30C đến +50C

Độ kín IP54.

Nồng độ ga rò rỉ 0 đến 100ppm, 1000ppm, 4000ppm hoặc

Nối với hệ trung tâm MPU4C, MPU6C hoặc G27C

Nồng độ ga rò rỉ 0 đến 4000ppm

Tuổi thọ đầu dò sensor 2 đến 5 năm

Hệ Trung Tâm


MPU, có thể liên kết từ 2 đến 6 sensor 230VAC/24VDC


LAN63/64/65, có thể liên kết 12 hoặc 24 điểm sensor

12DI, 230VAC/24VDC
G27C 12VAC/DCSensor đo nồng độ hòa tan NH3 trong nước/Brine


Tín hiệu ra 2 x 4-20mA

Nồng độ NH3 đo từ 0,2 đến 100ppm (hoặc 0-10ppm)

Nồng độ NH3 đo từ 0,2 đến 100ppm (hoặc 0-10ppm)

Điện nguồn: bộ điều khiển 24VDC, bơm 230VAC

Áp lực 1 đến 6 bar (hoặc 10bar)

Nhiệt độ (tuần hoàn trong hệ thống xử lý) -30C đến +80C

Nguyên liệu thép không rỉ

Độ kín IP65